Các dịch vụ được cung cấp bởi phòng khám

Thực hiện Giá  tiền/ 1 lần
Vận động tập 300.000đ
Kéo cổ 100.000đ
Kéo lưng 100.000đ
Siêu âm 100.000đ
Massage máy 100.000đ
Điện trị liệu 100.000đ
Xung kích 200.000đ
Nhúng sáp 100.000đ
Tập banh 100.000đ
Túi nóng 100.000đ
Hồng ngoại 100.000đ
Thử cơ 250.000đ
Tư vấn tập luyện 300.000đ – 500.000đ
Khám PHCN 200.000đ